itt vagy most:     »

Családi pótlék és utalás 2019

Családi pótlék utalás 2019 Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek neveléséhez, iskoláztatásával járó költségekhez családi pótlék formájában. Néhány éve a családi pótlék elnevezést két részre bontották, aminek következtében a nevelési ellátás vagy az iskoláztatási támogatás képezi a családi pótlék (csp) fogalmát: attól függően jár a családi pótlék egyik vagy másik típusa, hogy a gyermek elérte-e már a tanköteles kort, vagy még nem.

Családi pótlék utalása

A családi pótlék fontos támogatás a gyermeket nevelők számára, nem mindegy mikor érkezik. A családi pótlék utalás időpontja nem feltétlenül egyezik meg a bankszámlán történő jóváírással. Bankszámlára utalás esetén 1-2 nap, míg a postai kifizetésnél 4-6 nap múlva lesz elérhető a kiutalt családi pótlék összege.

Családi pótlék utalás időpontjai 2019-ben
HónapA várható banki jóváírás napja
(ekkor lesz a családi pótlék a
számlán)
2019. januári2019. február 4-5
2019. februári2019. március 4-5
2019. márciusi2019. április 2-3
2019. áprilisi2019. május 2-3
2019. májusi2019. június 3-4
2019. júniusi2019. július 2-3
2019. júliusi2019. augusztus 2-5
2019. augusztusi2019. augusztus 26-27
2019. szeptemberi2019. október 2-3
2019. októberi2019. november 5-6
2019. novemberi2019. december 3-4
2019. decemberi2019. december 20-23

Decemberben dupla családi pótlék érkezett, így a januári utalás kimarad

Van egy érdekes, gondolatébresztő észrevételünk az elmúlt év summázatáról »


 

Az utalási időpontok tájékoztató jellegűek! A folyósítás úgy működik, hogy a családi pótlékot utólag, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 3. munkanapjáig utalják el. Azonban ha ez a 3. nap hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, akkor tolódik a családi pótlék utalása, kézbesítése, és csak ezt követően érkezik meg az összeg.

A fenti időpontok nem csupán a családi pótlékra érvényesek, ugyanezeken a napokon utalja az állam a GYED-et, a GYES-t, a CSED-et is.
2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár (MÁK) jár el központi családtámogatási szervként, és folyósítja a családtámogatási ellátásokat.Családi pótlék feltétele, összege és emelése

A családi pótlék alanyi jogon jár, összege 2008 január elseje óta változatlan , vásárlóereje azóta jelentősen (36,5 százalékkal) csökkent, ami a szegény, hátrányos helyzetű gyermekes családokat sújtja legfőképp. Egyértelmű, hogy a mai árak mellett a családi pótlék összege rendkívül alacsony, de azokban a családokban, ahol komoly anyagi gondokkal küzdenek, ez is sokat jelent a mindennapokban.

A családi pótlék összege 2019-ben (havonta, Ft)
1 gyermekes család12.200
1 gyermeket nevelő egyedülálló13.700
2 gyermekes család (gyermekenként)13.300
2 gyermeket nevelő egyedülálló (gyermekenként)14.800
3 vagy többgyermekes család (gyermekenként)16.000
3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló (gyermekenként)17.000
Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek 23.300
Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő25.900
Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos nagykorú személy20.300

Családi pótlék összegek forrása: Magyar Államkincsár (MÁK)

A családi pótlék alanyi jogon jár ugyan, de kézhezvétele feltételhez kötött:

  • Az átalakított családi pótlékból származtatott iskoláztatási támogatás azt jelenti, hogy ha a gyerek már tanköteles és iskolába jár, akkor iskoláztatási támogatás jár a szülőnek, de ezt az összeget csak akkor kapja meg, ha a gyerek nem hiányzik 50 óránál többet igazolatlanul.
  • Amennyiben a kisgyermek még óvodás korú, akkor nem hiányozhat igazolatlanul az óvodából 20 napnál többet, különben a nevelési ellátás néven futó családi pótlék utalás felfüggesztésre kerülhet.

Családi pótlék igénylése

Családi pótlékot bármely szülő igényelhet, aki gyermeket nevel. Ez az állami támogatás minden magyar állampolgárságú szülőnek alanyi jogon jár. Nevelési támogatás vagy iskoláztatási támogatás (azaz családi pótlék) igénybevételéhez hivatalos formanyomtatvány benyújtása szükséges, mely a Magyar Államkincstár (MÁK) honlapjáról letölthető: kérelem családi pótlék megállapítására (MÁK).


Meddig jár / lesz a családi pótlék?

Az érettségit követően már nem jár családi pótlék a gyermek után. A családi pótlék ugyanis csak a tanév végéig, azaz június végéig jár. A jogszabály szerint ugyanis a családi pótlék (azaz iskoláskorúnál iskoláztatási támogatás) a tankötelezettség teljes időtartamára jár, illetve addig, amíg a gyermek közoktatási intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek végéig, amikor betölti a 20. - sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. - életévét.
Viszont ha továbbtanul a gyerek, és van fiatalabb testvére (aki után még jár a családi pótlék), akkor a szülő kérvényezheti, hogy vegyék figyelembe azt a gyermeket is, amelyik még tanul, de családi pótlék már nem jár utána. Így a fiatalabb testvérek után magasabb összegű családi pótlék jár. Például kétgyermekes családnál, ha a nagyobbik leérettségizett, és továbbtanul, akkor a fenti táblázat alapján nem az egy gyermek után járó után járó 12.200 forintot, hanem a kétgyermekesek után járó 13.300 forintot kaphatja a szülő.

A családi pótlék összegének megállapításakor figyelembe vehető gyermek (aki után már nem jár családi pótlék): aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben, első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. Ezekben az esetekben a szülőnek a gyerekszámba beszámító gyermek tanulói jogviszonyát közoktatási intézmény esetén az "Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról" elnevezésű nyomtatványon, felsőoktatási intézmény esetén a hallgatói jogviszony igazolással igazolhatja. A jogviszony fennállását a kérelem benyújtásakor, illetve a családi pótlék folyósításának időtartama alatt évente, tanulói jogviszony esetén szeptember 30-ig, hallgatói jogviszony esetén október 15-ig kell igazolni. A felsőoktatási tanulmányokat folytatók közül csak az első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató számítható be a gyerekszámba. A családi pótlék hivatalos információi (MÁK) »

Kinek és meddig jár az emelt családi pótlék összege?

Emelt összegű családi pótlék összege abban az esetben jár a gyermek után, ha tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos. Az emelt összegű családi pótlék addig jár, amíg a betegség fennáll vagy amíg a gyermek be nem tölti a 18. életévét. Ha a gyermek betöltötte a 18 éves kort, és köznevelési intézménybe jár, akkor továbbra is jogosult a magasabb összegű támogatásra addig, míg tanul, de legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti.

Az emelt összegű családi pótlék igényléséhez szakorvos igazolása szükséges.
Arról, hogy mely betegségek jogosítanak az ellátásra, arról az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet ad útmutatást.


Családi pótlék kalkulátor 2019


Eltartott gyermek(ek) száma:
A gyermekek közül felsőfokú tanulmányokat végzők száma:
A gyermekek közül tartósan betegek vagy fogyatékosok száma:  
Egyedülálló vagy két szülő neveli a gyermek(ek)et
A családi pótlék utalás havonta:  Ft
Van a véleményed a családi pótlékról, vagy a családtámogatásokról?
Írd meg, szólj hozzá! Minden vélemény számít.
(regisztráció és név nélkül)


#253 2019-01-11 Lili: (-)
Nevetséges a 16 e Ft családi pótlék, ha ezt csak 30 napra osztom el 533 Ft/nap. 1 liter tej 200,- Ft, 1 kg kenyér 200-300 Ft. ruháról, cipőcskéről nem is szólok. Betegségről ne is beszéljek, mert az katasztrófa az olyan családok esetében, ahol a családfő télen nem tud dolgozni, mert nincs kinti munka. Az adókedvezménnyel is csak a 200 ezer Ft vagy e fölötti keresők járnak csak jól. Gyereket vállalni ma csak olyan családoknak szabad, ahol rendszeres magas havi jövedelemmel rendelkeznbek. Azoknak akik 80 ezer Ft jövedelemmel birnak, nem szabad ma ebben az országban gyereket vállalniuk, mert a gyerekek csak nyomorogni fognak,A magas iskolát végzettek meg a karrierizmusuk épitésén munkálkodnak, nem a gyerekvállalás az elsődleges céljuk. Tehát ebben az országban a leszegényedés miatt igen sok lelkisérült gyerek fog még születni. Szégyen, hogy a családi pótlék ilyen áremelkedések mellett nem növekedett egyáltalán Ha a család nem tudja felnevelni a gyerekeit akkor jön a gyámügy és kiemeli nevelőszülőhöz helyezi a gyerekeket. A nevelőszülőnél sokszor 7 nevelt gyerek is van és nem kevés anyagi juttatásban részesül. Véleményem szerint a szülői család a legfontosabb a gyerekek számára.
EgyetértekNem értek egyet0

#3422 2019-01-09 DJ: (#3369 válasza)
Szia.
Be kell küldeni egy orvosi igazolást a betegségről/fogyatékosságról a Magyar Államkincstárhoz. Az alapján állapítják meg a magasabb összeget és kedvezményes utazásra használható kártyát is adhatnak.
EgyetértekNem értek egyet0
#3417 2019-01-08 Alex: (-)
Hát mi kettő gyereket nevelünk, az egyik tápszerezik és amit kapunk ròluk családi pôtlékot az kevés még az egyik gyerekre is remélem vagyis bizok abban hogy emelni fogják a családi pótlékot .
EgyetértekNem értek egyet0

A hozzászólások csak a hozzászólók véleményét tükrözik.
További családtámogatással kapcsolatos vélemények itt »
Családi pótlék hírek


Már azt sem árulja el a kormány, hogy hány gyerektől vették el a családi pótlékot    (2018-12-28)

Rétvári tavaly még válaszolt egy ezt firtató kérdésre, az idén már nem.
Forrás: hvg.hu/gazdasag/20181228_Mar_azt_sem_arulja_el_a_korman...

Nem jöttünk rá, miért pont 2018 lett a családok éve    (2018-09-14)

Matolcsyék emlékérmet adtak ki, a fővárosi hidakat fellobogózták a családok éve marketingelésére, de családi pótlékból kevesebbet terveztek be a költségvetésbe, mint tavaly.
Forrás: https://24.hu/fn/gazdasag/2018/09/14/csaladok-eve-2018-...

Nem emelik a családi pótlékot, de leírni ezt azért nem akarták    (2018-06-08)

Hiába kérdezett rá a párbeszédes Szabó Tímea a családi pótlék emelésére az emberi erőforrások miniszterénél, azt a választ kapta, hogy azt „nem lehet a fent említett számos támogatási formától elkülönülten, önállóan kezelni”.
Forrás: hvg.hu/gazdasag/20180608_nem_emelik_a_csaladi_potlekot_...

Több lehetőséget biztosítana az LMP az egyszülős családoknak    (2018-03-13)

Megemelné a családi pótlékot az ellenzéki párt.
Forrás: https://www.hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2018/03/13/...


A családi pótlékot utalás útján kéred? Hol és mennyiért bankolsz havonta? Érdekes szavazás »

Családi támogatások:
Családi pótlék    |    Adókedvezmény    |    Anyasági támogatás    |    CSED    |    GYED    |    GYES    |    GYETTetszett az írásunk? Oszd meg másokkal is!

Ha értesülni szeretnél az oldalunkon megjelenő hírekről, akkor kedveld, és kövesd Facebook vagy Twitter oldalunkat!